×

Registrering

Profilinformasjon

Innloggingsdetaljer

eller logg inn

Fornavn er påkrevd!
Etternavn er påkrevd!
Fornavnet er ikke gyldig!
Etternavnet er ikke gyldig!
Dette er ikke en e-post adresse!
E-post adresse er påkrevd!
Denne e-posten er allerede registrert!
Passord er påkrevd!
Fyll inn et gyldig passord!
Vennligst fyll inn 6 eller flere tegn!
Vennligst fyll inn 16 eller mindre tegn!
Passordene stemmer ikke overens!
Du må akseptere vilkårene!
E-post eller Passord er feil!

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Etikken og våre leverandører samler inn og bruker personopplysninger knyttet til dette nettstedet. 

Etikken, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i andre relevante sammenhenger knyttet til dette.

  1. Nettbasert behandling av personopplysninger
  2. E-post og telefon
  3. Logging
  4. Rettigheter

1.   Nettbasert behandling av personopplysninger

Daglig leder har det daglige ansvaret for Etikkens nettbaserte behandlinger av personopplysninger, med mindre annet er oppgitt under.

Det er frivillig for de som besøker nettstedet å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev, benytte del- og tipstjenesten og så videre. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

For å handle i nettbutikken er det nødvendig å opprette en kundekonto – enten ved å registrere en konto selv, eller at den opprettes når man handler som gjest. Dersom man velger å foreta et kjøp, så etterspør vi informasjon som er nødvendig for leveranse og fakturering. Dette inkluderer blant annet følgende informasjon:

  • Navn og etternavn
  • Adresse og e-post
  • Telefonnummer

Etikken behandler aldri sensitive betalingsopplysninger direkte, og har ikke under noen omstendigheter tilgang til eller anledning til å lagre slik informasjon. Alle transaksjoner skjer hos en sikker 3.part - som f.eks. ePay, PayPal, eller lignende. Hvilken part som behandler informasjonen vil være avhengig av hvilket betalingsalternativ man velger.

Easy Step AS er Etikkens databehandler, og er vår totalleverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet. Leverandøren kan i enkelte tilfeller benytte seg av underleverandører til å utføre enkelte databehandlingsoppgaver. Det er kun Etikken og Easy Step AS (med underleverandører) som har tilgang til opplysningene som samles inn i forbindelse med drift av nettstedet. En egen databehandleravtale mellom partene regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles. 

Nettstatistikk 

Etikken og Easy Step AS samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på nettstedet. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker for å sikre stabil drift, samt forbedre og videreutvikle nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler først inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt. 

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted, og den avidentifiserte informasjonen som samles inn lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

Google Analytics respekterer innstillinger for ”Do Not Track” i brukerens nettleser (gjelder headerne X-Do-Not-Track og DNT). Funksjonen for Do Not Track er inkludert i de fleste nye nettlesere. Den kan alternativt legges inn av brukeren selv.

Søk

Etikkens leverandør Easy Step AS lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne av nettstedet benytter. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

Del/tips-tjenesten

Funksjoner for deling av innhold kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-post funksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

Nyhetsbrev

Det er mulig å abonnere på nyhetsbrev fra Etikken. For at vi skal sende e-post til riktig person, må vi registrere navn og e-postadresse. Disse opplysningene deles ikke med andre virksomheter, og slettes når vi får beskjed om at du ikke lenger ønsker å motta informasjon fra oss. Opplysningene slettes også om vi får tilbakemelding om at e-postadressen ikke lenger er aktiv.

Produktomtaler 

Det er mulig å legge inn produktomtaler i nettbutikken. Her blir man avkrevet et kallenavn (pseudonym), som publiseres sammen med omtalen. Funksjonen er anonymisert, og det lagres dermed ikke noen personopplysninger.

Informasjonskapsler 

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside, slik som denne nettbutikken. Etikken og Easy Step AS bruker gjennom Google Analytics informasjonskapsler til å generere statistikk. Det lagres kun avidentifisert informasjon i forbindelse med denne innsamlingen, noe som betyr at vi ikke kan spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som enkeltperson. 

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene. Denne bestemmelsen kom med den reviderte ekomloven fra 2013 og ble kalt «cookie-paragrafen» (ekomloven § 2-7b).

Følgende informasjonskapsler brukes på dette nettstedet:

COOKIE navnCOOKIE beskrivelse
CART Tilknytning til din handlekurv.
CATEGORY_INFO Lagrer kategorien for siden du er på, slik at siden kan lastes raskere.
COMPARE Inneholder varene du har i din varesammenligning.
CURRENCY Din foretrukkede valutta.
CUSTOMER En kryptert versjon av din kunde-ID i nettbutikken.
CUSTOMER_AUTH En indikator på om du er logget inn med en kundekonto eller ikke.
CUSTOMER_INFO En kryptert versjon av hvilken kundegruppe du tilhører.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS ID til hvilket kundesegment du tilhører.
EXTERNAL_NO_CACHE Et flagg som angir hvorvidt såkalt caching av siden er slått på eller ikke.
FRONTEND Din session-ID med serveren.
GUEST-VIEW Tillater gjester å redigere sin ordre.
LAST_CATEGORY Den siste kategorien du besøkte.
LAST_PRODUCT Det siste produktet du så på.
NEWMESSAGE Indikerer hvorvidt en ny beskjed har blitt mottatt.
NO_CACHE Indikerer hvorvidt såkalt caching er tillatt.
PERSISTENT_SHOPPING_CART En link til informasjon om din handlekurv og besøkshistorikk hvis du har spurt siden om dette.
POLL ID til eventuelle avstemninger du har deltatt i på nettstedet.
POLLN Informasjon om avstemninger du har deltatt i på nettstedet.
RECENTLYCOMPARED Produkter du har sammenlignet nylig.
STF Informasjon om produkter du har tipset venner om på e-post.
STORE Hvilken butikkvisning eller språk du er inne på/har valgt.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indikerer hvorvidt du har tillat bruk av cookies.
VIEWED_PRODUCT_IDS Produktene du har sett på nylig.
WISHLIST En kryptert versjon av hvilke produkter du har lagt i din ønskeliste nylig.
WISHLIST_CNT Antall produkter i din ønskeliste.

2.   E-post og telefon 

Etikken benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet med å yte service til kunder av nettbutikken. Lederen av avdelingen der e-posten eller telefonsamtalen mottas har det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger i denne sammenheng. Relevante opplysninger som framkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av en kundeservice-sak kan logges i interne datasystemer.

Ansatte hos Etikken benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Det sendes ikke sensitive personopplysninger med e-post. Motatte e-post som inneholder sensitive opplysninger skal ikke distribueres videre, og tas ut av e-postsystemet.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen) logges i vår telefonsentral. Denne loggen er nødvendig for administrasjon og drift av systemet, samt at den benyttes som grunnlag for statistikk på aggregert nivå. Etter en periode anonymiseres eksterne numre ved at de fire siste siffer slettes. Komplett logg slettes etter ett år. I tillegg har ansatte en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat etter samtalen som som logges i interne datasystemer. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

3. Logging

Etikkens leverandør Easy Step AS har alminnelige sikkerhetslogger i sine fagsystemer/infrastruktur, og selskapets systemadministrator/sikkerhetsansvarlig er delegert ansvaret for dette. Blant annet informasjon knyttet til besøk/forespørsler mot nettstedet lagres.

Det gis ikke ytterligere informasjon her av hensyn til sikkerheten i leverandørens systemer.

Det rettslige grunnlaget for slike logger er kravet om logger i personopplysningsforskriftens §§ 2-8 og 2-14, samt personopplysningslovens § 8 f), for å ivareta virksomhetens sikring av andre informasjonsverdier enn personopplysninger.

4. Rettigheter 

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. For behandling av personopplysninger knyttet til dette nettstedet har Etikken gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Etikkens systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Datatilsynet ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.